Bloggintresserade

måndag 18 januari 2016


Mer info. om märkningen av Näktenröding.
Länsstyrelsen tillsammans med Näktens fiskevårdsområde kartlägger rödingens rörelser i Näkten. Vi har därför märkt rödingar med numrerad tagg. Om du fångar en märkt röding hoppas vi att di vill hjälpa oss genom att meddela os din fångst.
Vi arbetar långsiktigt för att stärka beståndet av Näktenröding. Men för att veta vilka åtgärder som behövs måste vi veta om hur rödingen lever, hur den rör sig, var den leker och vad den äter. Ett sätt att få veta mer är att spåra hur fisken rör sig i sjön.
Om du fångar en märkt fisk är vi tacksamma ifall du meddelar oss numret på taggen samt när och var fisken är fångad. Om du släpper tillbaka fisken vill vi gärna veta det också.
Kontakta Näktens fiskevårdsområde Åke Falk 070 679 70 90, akefalk@yahoo.se eller Malin Bernhardsson på Länsstyrelsen 010 225 32 20, malin.bernhardsson@lansstyrelsen.se
Tack för att du hjälper oss att lära oss mer om Näktens röding, dina uppgifter är viktiga

Inga kommentarer: