Bloggintresserade

måndag 26 juli 2010

Näkten trollingen 7-8 Augusti


PRISER

Öring och Rödingklassen


1:a Pris 10 000 kr

2:a Pris 5 000 kr

3:e Pris 2 000 kr

Båda dagarna 1 000 kr i pris för största fisk


Gäddklassen:

Störst gädda 1000 kr

Flest gäddor 3000 kr


Prisbord och utlottningar

Deltagaravgift: 600 kr/team och båt betalas tillbankgironr 624-8082
OBS minst två deltagare/båt
Ange ert Teamnamn vid betalning
Anmälan skickas senast 31 juli

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst fyra. Det är förbjudet att landstiga under pågånde tävling.

Spön och beten: Tillåtet antal spön: 10 och lika många beten. Tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan. Max 10 st spön och rullar får finnas i båten.

Betesfisk: Endast frusen eller saltad betesfisk får användas enligt Länstyrelsens regler.

Fisk: All lämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs släpfiske från båt med sportfiskeutrustning.Fisken skall vara krokad i munnen. Godkända fiskar är röding och öring, Minimåttet är 50cm med hopvikt stjärtfena för öring och 45 cm för röding. Varje båtlag får max väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen. All invägning sker i bystuga båda dagarna.

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng/kg.

Ansvar: Sker på egen risk, Tävlingsledningen och Sandnäset`s byalag har inget ansvar för vållad skada på matrial eller mäniskor.

Fiskeauktion: Vill man behålla fisk man har fångat, ska det meddelas vid invägning annars auktioneras den ut efter prisutdelning.

Sjösättning, start och målgång: Sanudden, Sandnäset i södra delen av Näkten, Svenstavik.

Tävlingsområde: Södra delen av näkten, inom markerat område.

Frågor? Ring Olle Göransson tel 070-3130856 eller maila på olle@olhermans.com

Hemsida:Länk

Kvällsaktiviteter: Se program Bystuga.

Vi önskar er en spännande och minnesvärd tävling.

Sandnäset`s byalag

Inga kommentarer: